• توصیه های کارساز اقتصادی از رسول أعظم

    توصیه های کارساز اقتصادی از رسول أعظم

    اقتصاد از جنبه های مهم زندگی است که اگر درست مدیریت شود از بهترین یاوران انسان در کسب فضایل و رسیدن به کمال مطلوب خواهد بود و اگر به آن بی توجهی شود و یا در اثر سوء مدیریت فردی و یا دولتی، دچار ضعفهای جدی گردد به همان اندازه که آن طرف سازنده است این طرف مخرب، و سببی مهم برای دور شدن انسان از آن فضایل و کمالات خواهد بود.
    ادامه ...

  • گفتگو
  • مقاله
  • جلسات
  • دورس
 
 
سخن روز

 

 
 
 
 
 
اوقات شرعی

 

 
 
 
 
 
سخنرانی ها

 

 
 
 
 
 
دل نوشته